KOŠNJA TRAVE - KOŠENJE TRAVNIH POVRŠIN

Košnja trave
Nudimo:
  • Košnja trave okoli hiš
  • Košnja trave okoli blokov
  • Košnja parkov po naseljih
  • Košnja zelenice okoli hiš, blokov, naselij
  • Košnja trave okoli poslovnih objektov
  • Košnjo v zahtevnejših pogojih – travnate klančine
  • Pogodbena sezonska košnja – vzdrževanje objektov tako za podjetja kot tudi privat naročnike

Košnja trave okoli objektov opravljamo z vrtnimi traktorji, košnja trave z ročnimi vrtnimi kosilnicami, košnja trave z motorno koso na nitko, klasišna stara košnja višje zatravitve pa s klasično ročno koso. Pri košnji trave velja pravilo: "Večkrat ko kosimo, lepša je trava!" in to tudi drži. S pogostejšo košnjo se trava zgosti in močneje učvrsti v travnata tla. Periodičnost košnje trave pa je odvisna tudi od hitrosti rasti trav glede na mesece: zgodaj spomladi, pozno jeseni in v najtoplejši poletni pripeki je rast počasnejša kot v "normalni" sezoni rasti. V normalnih temperaturnih okoliščinah travo kosimo krajše, v poletnih sušnih mesecih pa jo pustimo višjo in s tem zmanjšamo izhlapevanje tal ter sušenje trave in korenin. Travo seveda pred, med in po sezoni košnje strojno prezračimo ter dognojimo z ustreznimi dodatki zemlji.

Vkolikor ni dogovorjeno drugače po končani košnji, pokošeno travo tudi odpeljemo na ustrezno odlagališče.


Za izdelavo ponudbe izvedbe posameznih del vedno opravimo BREZPLAČEN OGLED IN RAZGOVOR SKUPAJ Z NAROČNIKOM. Po opravljenem skupnem ogledu pa Vam v najkrajšem času pripravimo in posredujemo ponudbo vseh potrebnih skupaj dogovorjenih del.

Za ogled oz. povpraševanje izpolnite "kontaktni obrazec" - v ePošti nam sporočite storitev po kateri povprašujete, točni naslov lokacije izvedbe del ter kontaktno telefonsko številko. Lahko pa nas kontaktirate tudi preko ePošte info@okolica.si ali na telefon 041 391 290, da si potrebne podatke za brezplačen ogled zapišemo.